દિલ્લીમાં ગુજરાત સદનનું ભૂમિપૂજન…

દિલ્લીમાં ગુજરાત સદનનું ભૂમિપૂજન, મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી, કેન્દ્રિય રાજ્યમંત્રી મનસુખભાઇ માંડવિયા અને પુરશોત્તમ રૂપાલા રહ્યા ઉપસ્થિત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *