ઝાલોદ તા. નો જાફરપુરા ખાતે ત્રીજા તબક્કાનો સેવા સેતુ યોજાયો

ઝાલોદ તાલુકામાં સરકાર દ્વારા તાલુકામાં આખામાં ત્રીજા તબક્કાનો સેવાસેતુ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.જેમાં શુક્રવારના દિવસે જાફરપુરા ગામમાં દશ ગામોનો સેવસેતુ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો.જેમાં સ્થાનિક લાભાર્થીઓને સરકારના અલગ-અલગ વિભાગો દ્વારા વિવિધ યોજનાઓનો લાભ આપવામાં આવ્યો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *