ભારતના નવા ક્રિકેટ કોચ તરીકે ફરી રવિ શાસ્ત્રીની સફર શરૂ જાણો વિગતે

    રવિ શાસ્ત્રીની ભારતના મુખ્ય કોચ તરીકે નિમણૂક થતાં ચાહકો નાખુશ ભારતના મુખ્ય કોચની નિમણૂક: બીસીસીઆઈ સીએસીએ રવિ શાસ્ત્રીની નિમણૂકની ઘોષણા કરતાં, ટ્વિટર પર ચાહકો BCCIના ...

    ભારતના નવા ક્રિકેટ કોચ તરીકે ફરી રવિ શાસ્ત્રીની સફર શરૂ જાણો વિગતે

    રવિ શાસ્ત્રીની ભારતના મુખ્ય કોચ તરીકે નિમણૂક થતાં ચાહકો નાખુશ ભારતના મુખ્ય કોચની નિમણૂક: બીસીસીઆઈ સીએસીએ રવિ શાસ્ત્રીની નિમણૂકની ઘોષણા કરતાં, ટ્વિટર પર ચાહકો BCCIના આ નિર્ણયથી નિરાશ થયા હતા. ...
      Load More